LESVOORWAARDEN

 

Betaling:

Lesgeld wordt altijd vóóruit betaald.

Het totale bedrag kan in 3 termijnen of in 1 keer worden voldaan.

Voorkeur voor automatische betaling met internetbankieren.

 

Verhindering:

De data van 30 lessen zijn vooraf bekend, deze heb/krijg je per e-mail.
Mocht je toch verhinderd zijn, bel dan zo spoedig mogelijk af.

De les kan eventueel ingehaald worden, mits daar binnen de groep plaats voor is.

Bij niet afmelden kan er niet ingehaald worden.

Bij verhinderd zijn van een afgesproken inhaalles is het niet mogelijk deze alsnog in te halen.

Er worden geen inhaallessen meegenomen naar een volgend lesseizoen. Een lesseizoen loopt van september tot en met juni.

 

Vakanties:

Het schooljaar bestaat uit 30 lesweken van september tot en met juni. Tijdens korte vakanties en feestdagen zijn geen lessen ingepland.

Opzeggen:

Wilt u stoppen met de opleiding,dan dient u dit TWEE MAANDEN van te voren schriftelijk te melden.

Vooruitbetaald lesgeld kan niet worden geretourneerd, tenzij de lessen door de school worden geannuleerd.

Bij het niet nakomen van de voorgeschreven lesvoorwaarden, of bij ongewenst gedrag tijdens de lessen, kan u de toegang tot de lessen worden ontzegd.

Ensaid modevakschool “van Emmerik” is niet aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van eigendommen.

Cursist verklaard door middel van handtekening op de hoogte te zijn van de lesvoorwaarden

Oude Wetering 2018/2019